Jana
Stejskalová

*1990, MgA., žije v Ústí nad Labem
jana.stejskalova01@gmail.com
janastejskalova.eu

Facebook    LinkedIn

Kurátorství, organizace výstav, rešerše, příprava textů včetně korektury, tvorba záznamů na Wikipedii, pomoc umělcům, překlady, archivace.


práce
od 2017 - veřejný sál Hraničář - produkční, programová příprava, realizace, koordinace mezinárodních projektů a jejich financování, výstavy ve Foyer

2018 výstava Deset moří Galerie Pragovka, Praha
2018 výstava Deset moří Nitrianská galeria, Nitra (SK)

2016
– putovní výstavy Medium Loci, Papírna Plzeň + Riesa Efau Dresden + OGV Jihlava
– výstava Holandês Voador e Terra Primeira, Galeria João Ramalho, Porto

2015
– účast na konferenci Public Art: Place, Context, Participation; Santo Tirso, Portugalsko
– výstava Nová Citlivost, Fokus Labe, Ústí nad Labem
– putovní výstava Medium Loci, festival Sinnlichkeit, Magdeburg
– putovní výstava Medium Loci, Oranžerie V. Havla, Ostrov n. Ohří
- výstava, sympozium Proudění-Strömungen / Mlha, Kulturní centrum Řehlovice
– Multiplikatorenworkshop für Pädagog und Künstler, Riesa Efau, Litoměřice
– putovní výstava Medium Loci, Spoldum, Neratovice
– výstava klauzurních prací Zimní sklizeň, FUD, Ústí n. L.
– putovní výstava Medium Loci, NoD mini, Praha
– Multiplikatorenworkshop für Pädagog und Künstler, Riesa Efau, Dresden
– nadační příspěvek na provoz galerie InVitro, Ústecká komunitní nadace

2014
– putovní výstava Medium Loci, NF Gallery, Ústí n. L.
– konference Síla regionu, Západočeská galerie, Plzeň
– výstava REkonstrukce, Galerie Emila Filly, Ústí n. L.
– výstava vybraných klauzurních prací Sklizeno, galerie Rampa, Ústí n. L.
– výstava klauzur Zimní sklizeň + komentované prohlídky, FUD, Ústí n. L.

2013
– spolupráce s Jiřím Kubovým a Patrikem Háblem
– návrh výstavy v galerii Artwall
– účast v soutěži Cena Věry Jirousové pro začínající kritiky výtvarného umění
– spolupráce při realizaci výstavy „Himálajské putování“, Café Max, Ústí n. L.
– „Zlatý déšť“, Galerie Mumie, Ústí n. L.

2012 – současnost – kurátorka galerie In Vitro, Ústí n. L.
2010 – současnost – výtvarné a grafické práce na volné noze
2012 – příspěvky v univerzitním Zpravodaji
2012 – spolupráce při realizaci výstavy „Mládí ducha“, Městské divadlo v Mostě
2011 – spolupráce na realizacích výstav prof. Pavla Baňky
2010 – současnost - Intervence do veřejného prostoru, tvůrčí spolek Papája


studium
2013 – 2016  Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu - Kurátorská studia
2015 – 2016  Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes - Curatorial studies
2010 – 2013  Univerzita J. E. Purkyně, Filozofická fakulta - Estetika

odborná praxe
2015 – Uměleckoprůmyslové muzeum, Sbírka užité grafiky a fotografie (R. Vondráček)
2014 – galerie Vitrínky (S. Milková)

ocenění
2015 – stipendium fondu Renesance, Ústecká komunitní nadace
2013, 2012 – mimořádné katedrální stipendium za reprezentaci katedry v rámci umělecké, kulturní a osvětové činnosti – provoz galerie InVitro
2011 – prospěchové stipendium Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
anglický jazyk – certifikace OLS CEFR C1


ke stažení
  CV.pdf    CV.pdf (english)

texty
Katalog "Krajinami"
MgA. - Kurátorská praxe a výstavnictví fotografie v ČR
Bc. - Estetická distance: Mezi autorem a dílem
Tvorba Vladimíra Boudníka vs Sorela
Areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a jeho přestavba na kampus UJEP
Jindřich Chalupecký Úděl umělce: duchampovské meditace
Vliv Edwearda Muybridge na další generace umělců
Pavlína Morganová - od intervencí k aktivitám
Esej Vladimír Boudník

Critical report on conference Public Art: Place, Context, Participation in Santo Tirso
Whether and how the gallery space and exhibited artworks affect each other?
The Instrumentalization of Culture
Medium Loci: The Place as a Fine art medium
Critical report on The Contingent Object of Contemporary Art by Martha Buskirk
 

Galerie Pragovka: Deset moří